Słonecznikowe Przedszkolaki są w podróży, blisko natury, rozwijają swoje pasje, nawiązują przyjaźnie, pokonują trudności, mają marzenia, mogą wszystko!

Stawiamy na:

 • samodzielność przedszkolaka
 • świadomość własnych emocji 
 • twórczość artystyczną 
 • uczenie się przez doświadczanie 
 • ścisłą współpracę z rodzicami.


W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej w trakcie zajęć wychowawczo-edukacyjnych prowadzonych metodą projektu na podstawie autorskiego programu wychowania przedszkolnego „Dziecko w podróży”
 • język angielski 
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne,
 • kreatywną matematykę,
 • diagnozę, konsultacje oraz terapię logopedyczną, 
 • zajęcia sensoryczne,
 • pomoc psychologiczną,
 • sale dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne
 • naukę przez zabawę, 
 • zajęcia z kodowania, pracę na iPadach
 • wykwalifikowaną kadrę kreatywnych i pełnych pasji pedagogów i specjalistów
 • opiekę od 6:30-16:30.

Opłaty:

 • czesne – 450 zł* / miesięcznie
 • wpisowe (jednorazowo) – 200 zł*
 • wyżywienie – 15 zł* / dzień
 • zniżka 50% czesnego dla drugiego dziecka
 • zniżka 10% czesnego z kartą dużej rodziny

*ceny mogą ulec zmianie

Zajęcia sensoryczne


Kreatywna matematyka


Zajęcia ruchowo-rytmiczne


Język angielski


Zajęcia plastyczne


Zajęcia kulinarne